Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ogłasza I przetarg nieograniczony - ofertowy na najem nieruchomości w miejscowości Barwinek (byłe przejście graniczne), gmina Dukla – według załączonego wykazu

Okres najmu – 3 lata. Termin składania ofert ustala się na dzień  7 lipca 2016 do godz. 930 Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, w dni...

Osoba, która przekazała informację: Alina Kowalska
Data: 15.06.2016 r.

Przejdź do wpisu

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na ustalenie norm spalania dla pojazdów i sprzętu drogowego

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na ustalenie norm spalania dla pojazdów i sprzętu drogowego wg załączonych wykazów. Ofertę cenową należy złożyć w s...

Przejdź do wpisu

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie informuje, iż posiada do sprzedaży kostkę brukową w ilości 120 m2 pochodzącą z rozbiórki chodnika.

Kostka brukowa będąca przedmiotem sprzedaży, znajduje się w Obwodzie Drogowo- Mostowym w Dukli, ul. Trakt Węgierski 2. Można ją obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº- 14ºº. Szczegóło...

Osoba, która przekazała informację: Alina Kowalska
Data: 07.03.2016 r.

Przejdź do wpisu