Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ogłasza I przetarg nieograniczony - ofertowy na najem nieruchomości w miejscowości Barwinek (byłe przejście graniczne), gmina Dukla – według załączonego wykazu

Data publikacji: 2016-06-15 10:49:28

Okres najmu – 3 lata.

Termin składania ofert ustala się na dzień  7 lipca 2016 do godz. 930

Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, w dniu  7 lipca 2016 r. w pokoju nr  601, o godz. 10ºº .

Oferta będzie skutecznie złożona jeżeli zostanie doręczona do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 do dnia 7 lipca 2016r. do godz. 930

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załączniku nr 1.

Dodatkowe informację można uzyskać pod nr telefonu : w Krośnie - (13) 43 75 797 lub w Barwinku - (13) 43 300 02.

Osoba, która przekazała informację: Alina Kowalska
Data: 15.06.2016 r.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Marek Pepera 2016-06-15
Opublikował w BIP: Grzegorz Inglot 2016-06-15 10:49:28
Liczba wyświetleń: 34608

Wygenerowano: 2023-05-30 17:33:48